w kontakcie

Rozważania na temat fragmentów Pisma Świętego. Wpisy ukazują się nieregularnie. Nazwa działu ma pokazywać dwa aspekty mojej modlitwy Pismem Świętym. Po pierwsze - chodzi o to, żeby pozostać w kontakcie z Bogiem przez kontakt z Jego Słowem, które jest żywe i skuteczne (Hbr 4, 12). Po drugie - jest to nawiązanie do walki w kontakcie, czyli walki wręcz, szczególnie pod kątem walki w pomieszczeniach. Walki, w której często w ruch idzie nóż szturmowy lub broń krótka. Chciałbym, żeby Słowo Boże, które jest skuteczne jak miecz (znowu Hbr 4, 12) było moją bronią do walki w kontakcie w konfliktach codzienności. I w tym dziale chcę Cię zachęcić do takiego samego podejścia. Jeśli nie zaznaczyłem inaczej, wszystkie fragmenty z Pisma Świętego są cytatami z Biblii Tysiąclecia Wydawnictwa Pallotinum. 

 • operator-zwycięzca, zdjęcie: joshua-golde-unsplash CC-0
  w kontakcie

  Jak wygrywa operator (1 Mch 3, 17-19)

  W Piśmie Świętym jest doskonały opis dokonywania selekcji (Sdz 7, 1-8a) i o nim wiedziałem. Niedawno przeczytałem fragment 1 Księgi Machabejskiej, w którym wojsko Judy Machabeusza zdefiniowało zasady prowadzenia przez Wojska Specjalne. Nad tym fragmentem chciałbym się dzisiaj pochylić –…

 • Czy gender jest dzisiejszym Babilonem?
  w kontakcie

  Gender a sprawa babilońska (Ba 6, 5-6)

  Wierzenia pogańskie, z różnym nasileniem, od czasów wyjścia z Egiptu pojawiały się w Izraelu. Jak pokazują Księgi Królewskie, z czasem wielu Izraelitów przestało odróżniać kult Jahwe od pogaństwa i zaczęło łączyć praktyki pochodzące z obydwu gałęzi. Nawet w świątyni w Jerozolimie pojawiły się…

 • mężczyzna w kryzysie
  w kontakcie

  Kryzys męskości (Jdt 8, 9-36)

  Ostatnio w paru miejscach słyszałem lub czytałem o kryzysie męskości. Fragment Księgi Judyty, nad którym chcę się dzisiaj zatrzymać pokazuje, że wcale to nie jest bolączka naszych czasów. Ten wpis może jest trochę przydługi, ale muszę przyznać, że przytoczony fragment Pisma Świętego…

 • co można wyciągnąć z porażki? zdjęcie:kolar-io-unsplash CC-0
  w kontakcie

  Co można wyciągnąć z porażki? (Lm 3, 19-21)

  Porażki zdarzają się każdemu. Autor Lamentacji wypowiada podane wyżej słowa po porażce, która dla współczesnych mu Żydów była praktycznie końcem świata: Królestwo Południowe (Judy) przestało politycznie istnieć, Izraelici zostali są przesiedlani do Babilonii, Świątynia w Jerozolimie została zburzona i nie ma już…