• operator-zwycięzca, zdjęcie: joshua-golde-unsplash CC-0
  w kontakcie

  Jak wygrywa operator (1 Mch 3, 17-19)

  W Piśmie Świętym jest doskonały opis dokonywania selekcji (Sdz 7, 1-8a) i o nim wiedziałem. Niedawno przeczytałem fragment 1 Księgi Machabejskiej, w którym wojsko Judy Machabeusza zdefiniowało zasady prowadzenia przez Wojska Specjalne. Nad tym fragmentem chciałbym się dzisiaj pochylić –…

 • noc - pora działania operatora
  odprawa

  Pora działania operatora (J 9, 1-41)

  Na początku dzisiejszego czytania z Ewangelii Jezus mówi słowa, które bardzo mnie zastanawiają w kontekście mężczyzny: „Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.” Brzmi dla mnie…